7 & 8.12.18 – Workshop at Six Space, Hanoi

“Say Hello to your own brainchild!”
from idea to realization of your own interdisciplinary piece in 3 days.

6Space Workshop Dec 2018

We believe that everyone has the potential to be an artist and a creator. But how do we recognize an idea? then how do we shape and develop that idea to become our own unique brainchild? This workshop will walk you through several different ways to create and realize your own masterpiece using diverse media – sounds, images, movements, lights, etc. even with the most common objects and everyday gadgets like water bottle, smartphone, ceramic bowl, pocket torch, etc…
The last workshop we did at Six Space was about “ways of listening” and the participants performed our concepts. But this time, the participants will be the active creators and we are there to provide you with suggestions, information and technical support.

Place: Six Space, HanoiTime: always from 7pm

7th of December from 7pm – 10pm
– We will show videos and discuss about which methods and media contemporary artists – sound artist/visual artists/composers-performers in Europe use to create their art works.
– Suggestions from us on how you can create your own composition on the spot or at home.

8th of December from 7pm – 10pm
– You show us your ideas and rehearse your pieces with us – duo Siedl/Cao and the other participants.
– Discussion and suggestions from us and other participants.

9th of December – Closing performance
– General rehearsal from 5pm to 7pm
– Presentation/Performance of the participants’ works from 7:30 pm

WHAT YOU NEED/WHAT YOU DON’T NEED : 1. Bring your instruments (can be non-musical instruments such as toys, balloons, torch, table lamps, book, costumes, hats,etc.) and be ready to play! 2. You do NOT need to be able to read music. 3. This workshop is not only for musicians. If you are an art lover, music lover, dancer, a live video artist, an actor, etc. you are also warmly invited to participate, as the conducting languages pertain to many artistic disciplines and facets. 4. Understanding English is preferred but not essential. 5. Proficiency on an instrument (or in another discipline of your choice) is preferred but not essential. 6. Interest in experimental music/art is probably a good thing. Spaces are limited, so sign up early if you can!

For more information: https://www.facebook.com/events/213500622910391/
“Nói xin chào với kiệt tác của chính bạn!”
– từ ý tưởng tới thực hiện tác phẩm trình diễn liên ngành của chính bạn trong 3 ngày.
Chúng tôi tin rằng mọi người đều có tiềm năng trở thành một nghệ sĩ và một người sáng tạo. Nhưng làm thế nào để chúng ta nhận ra một ý tưởng? rồi làm thế nào để chúng ta định hình và phát triển ý tưởng đó thành đứa con tinh thần độc đáo của chính chúng ta? Workshop này sẽ hướng dẫn bạn qua nhiều cách khác nhau để sáng tạo và thực hiện hoá một tác phẩm trình diễn liên ngành của riêng bạn bằng cách sử dụng nhiều phương tiện và ý niệm khác nhau – âm thanh, hình ảnh, sự chuyển động, ánh sáng, v.v. ngay cả với các vật dụng quen thuộc và đồ dùng hàng ngày như chai nước, điện thoại thông minh, bát gốm, đèn pin bỏ túi , v.v …
Workshop lần trước chúng tôi đã làm tại Six Space là về “những cách nghe” ở đó các bạn học viên đã thực hiện các ý niệm (concepts) do chúng tôi đề ra. Nhưng lần này, các bạn tham gia workshop sẽ là những người chủ động sáng tạo và chúng tôi ở đó để sẵn sàng cung cấp thông tin, gợi ý, một vài lời khuyên và hỗ trợ kỹ thuật mà các bạn cần.

Ngày thứ 1, mùng 7 tháng 12, từ 7 giờ tới 10 giờ tối
– Chúng tôi sẽ trình chiếu video và thảo luận về phương pháp và phương tiện truyền thông mà các nghệ sĩ đương đại – nghệ sĩ âm thanh / nghệ sĩ thị giác / nhà soạn nhạc nổi tiếng ở châu Âu sử dụng để tạo tác phẩm nghệ thuật của họ.
– Chúng tôi sẽ đưa ra gợi ý về cách bạn có thể tạo một tác phẩm của riêng bạn ngay tại chỗ hoặc ở nhà tuỳ ý bạn.

Ngày thứ 2, mùng 8 tháng 12, từ 7 giờ tới 10 giờ tối
– Bạn sẽ thể hiện/trình diễn cho chúng tôi và các bạn cùng tham gia thấy ý tưởng của bạn. Nếu tác phẩm của bạn dành cho nhiều hơn 1 người, chúng ta sẽ luyện tập tác phẩm của bạn cùng các bạn học viên khác.
– Thảo luận và gợi ý từ ​​chúng tôi và các bạn tham gia khác.

Ngày 3 – Trình diễn tổng kết ngày mùng 9 tháng 12
– Diễn tập 2 giờ trước buổi trình diễn tổng kết, bắt đầu từ 5 giờ chiều
–  7 giờ 30 tối: Trình bày / trình diễn các tác phẩm của các bạn tham gia workshop.
* Những điều học viên cần & không cần mang theo: 1. Mang theo nhạc cụ, dụng cụ, vật dụng, như đồ chơi, bóng bay, đèn pin, đèn bàn, phục trang, v.v… và sẵn sàng sáng tạo cùng chúng tôi! 2. Bạn KHÔNG cần phải là người biết đọc nhạc 3. Buổi workshop không chỉ dành cho những người chơi nhạc. Chỉ cần bạn yêu âm nhạc, nghệ thuật, tò mò là được. Nếu bạn là nghệ sĩ múa, diễn viên, nghệ sĩ trình diễn của các hình thức nghệ thuật khác, workshop này vẫn hoàn toàn phù hợp với bạn. 4. Có thể nghe-hiểu tiếng Anh là một lợi thế, nhưng không bắt buộc. 5. Có kỹ năng trình diễn là một lợi thế, nhưng không bắt buộc. 6. Yêu thích âm nhạc và nghệ thuật thể nghiệm!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s